99% ของเซลล์มะเร็งเต้านมพบสารเคมีชนิดนี้ จากผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม!

http://www.akerufeed.com/beauty/food-supplemented

พาราเบนเอสเตอร์ (Paraben ester) เป็นสารกันบูดที่ใช้กันอ … อ่านเพิ่มเติม 99% ของเซลล์มะเร็งเต้านมพบสารเคมีชนิดนี้ จากผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม!