Now Reading
การออกกำลังกายช่วยทำให้คุณฉลาดขึ้นจริงหรือ??

การออกกำลังกายช่วยทำให้คุณฉลาดขึ้นจริงหรือ??

จากการศึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกายทำให้คุณฉลาดขึ้น ได้ให้ผู้ใหญ่ที่เกษียณแล้วหรือไม่ได้ทำงานก่อนหน้านี้มาเข้าร่วมการศึกษานี้โดยเข้าโปรแกรมออกกำลังอย่างหนักเป็นเวลา 4 เดือน

หลังจากผ่านไป 4 เดือนก็พบว่า พวกเขามีความสามารถในการคิด ความจำ และการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองจะเพิ่มขึ้นขณะออกกำลังกาย มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือการไหลเวียนเลือดที่เพิ่มมากขึ้น การวิจัยนี้ได้มองหาผู้ใหญ่ที่มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 49 ปี ซึ่งกำลังว่างงานและมีน้ำหนักเกินมาเข้าร่วมโปรแกรม โดยผู้เข้าร่วมทุกคนต้องผ่านการทดสอบด้านชีววิทยา, สรีรวิทยา, และแบบทดสอบด้านความคิดก่อนที่โปรแกรมการทดลองจะเริ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของร่างกาย, การทำงานของสมอง, การหล่อเลี้ยงด้วยออกซิเจนในสมองขณะออกกำลัง, ความเสี่ยงร่วมต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด, และความสามารถสูงสุดในการใช้ออกซิเจน

women-group_asian-exercise-900x600

source: www.iofbonehealth.org

แบบทดสอบด้านความคิดนั้นเป็นภารกิจที่คล้ายกับการจำคู่ของสัญลักษณ์และตัวเลข เพื่อตรวจสอบความจริงที่เกิดขึ้นภายในสมอง ทำให้การศึกษานี้มีการใช้เทคนิคทางสเปกโตรสโกปีที่เรียกว่า near-infra red spectroscopy ซึ่งเป็นวิธีการทำงานโดยใช้ช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสีแดงส่องผ่านเข้าไปยังเนื้อเยื่อของมนุษย์ที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในเลือด วิธีนี้มีการตอบสนองค่อนข้างไวโดยมันจะเลือกนาทีที่มีเปลี่ยนแปลงของการหล่อเลี้ยงด้วยออกซิเจนและปริมาณเลือดที่เข้ามาแทนที่ในสองของเรา เมื่อไรก็ตาที่เราคิดหรือออกกำลังกาย

จากนั้นพวกเขาได้เริ่มเข้าสู่โปรแกรมเวทเทรนนิ่ง (Weight Training) และออกกำลังด้วยการปั่นจักรยานเป็นประจำอาทิตย์ละสองครั้ง โดยหลังจากผ่านไป 4 เดือน ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีมวลน้ำหนัก, ดัชนีมวลกาย, รวมถึงน้ำหนักและรอบเอวที่น้อยลงอย่างมาก ในเวลาเดียวกันความสามารถในการออกกำลังของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นถึง 15%

The-ultimate-guide-to-outdoor-cycling-for-weight-loss

source: watchfit.com

นอกจากนี้ การทำงานของสมอง, การหล่อเลี้ยงด้วยออกซิเจนในสมอง, และประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ออกซิเจนของร่างกาย (VO2max) ในช่วงระยะเวลาที่ทดสอบการออกกำลังกายของผู้เข้าร่วมได้แสดงให้เห็นว่า การทำงานของสมองได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นตามการออกกำลังกาย VO2max เป็นความสามารถที่ดีที่สุดของร่างกายในการเคลื่อนย้ายและการใช้ออกซิเจนระหว่างออกกำลังกาย มันกำหนดขีดความสามารถของร่างกายในการนำออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงในสมอง และยังเกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองด้วย โดยทั่วไปแล้วการที่พวกเขาออกกำลังกายมากขึ้น น้ำหนักจำนวนมากของพวกเขาก็จะหายไป ดังนั้นการมีรูปร่างที่ดีก็จะตามมา

See Also

 

 

asian-runner-shutterstock

ถึงแม้ว่าการทำงานของสมองที่ลดลงจะเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของอายุหรือความแก่ แต่ทุกคนไม่ต้องกังวลไปเพราะอย่างน้อยเราก็รู้วิธีที่สามารถป้องกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นั่นก็คือ การลดน้ำหนักและการออกกำลังกาย

ที่มา: ahealthblog 

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA


Scroll To Top