Now Reading
ทำไมอายุที่เหมาะสมที่สุดในการแต่งงานก็คืออายุระหว่าง 28 – 35 ปี ???

ทำไมอายุที่เหมาะสมที่สุดในการแต่งงานก็คืออายุระหว่าง 28 – 35 ปี ???

นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยยูทาห์ได้ทำการศึกษาพบว่า “โอกาสในการหย่าร้างจะเพิ่มขึ้นหากแต่งงานไวแ ละลดลงเมื่อถึงช่วงอายุ 20 ตอนปลายและช่วงอายุ 30 ตอนต้น จากนั้นก็จะสูงขึ้นอีกครั้งเมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงอายุ 30 ตอนปลายและช่วงอายุ 40 ตอนต้น” จึงอาจกล่าวได้ว่าช่วงอายุที่เหมาะสมที่สุดในการแต่งงานก็คืออายุระหว่าง 28 – 35 ปี

 

คุณอาจจะรู้สึกว่าอายุเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะได้แต่งงานกัน แต่ในความเป็นจริงอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่ว่าคุณจะแต่งงานอายุเท่าไร หากมีความพร้อมและมีความสุขในความสัมพันธ์ก็สามารถเริ่มต้นชีวิตคู่ได้

marriage

source: blogs.thegospelcoalition.org

 

และเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจถึงความพร้อมสำหรับการแต่งงาน ก็ต้องมี  3 องค์ประกอบหลักที่สำคัญอันได้แก่ การเรียนรู้ตนเอง สำรวจความสัมพันธ์ และทดสอบความสัมพันธ์ ที่จะช่วยให้คู่รักมีชีวิตคู่ที่ยืนยาว

ส่วนที่ 1 การเรียนรู้ตนเอง

c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710_1429531576

source: www.laurayates.org

1. รู้คุณค่าในตัวเอง: การมีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง จะทำให้คุณรู้คุณค่าของความรักและะรักษาคู่ของคุณเอาไว้ได้

2. ซื่อสัตย์กับตัวเอง: ถ้าคุณไม่สามารถที่จะซื่อสัตย์กับใจตัวเอง ก็อย่าคาดหวังว่าจะมีใครซื่อสัตย์กับคุณ ลองหัดพูดปฏิเสธในสิ่งที่ยากเกินความสามารถ คิดพิจารณาเมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังมีความรู้สึกลบๆ และพยายามมองหาข้อดีของมันให้มากกว่า 1 มุมมอง

3. ตรวจสอบรายการความสัมพันธ์: ทำแผนผังรายการความสัมพันธ์กับคนที่อยู่รอบๆ ตัวของคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ครอบครัว และคนที่เคยมีความสัมพันธ์กันในอดีต (คล้ายแผนผังตัวละคร) เพื่อให้คุณเลือกคนที่จะมาเป็นคู่ครองของคุณได้อย่างถูกต้องว่าต้องมี อาจจะมี หรือไม่ควรมีพฤติกรรมแบบไหนตามบุคคลรอบๆ ตัวที่คุณรู้จัก

ส่วนที่ 2 สำรวจความสัมพันธ์ของคุณ

honeymoon_1600402c

source: www.telegraph.co.uk

1. ตรวจสอบว่าคุณสามารถไว้วางใจคู่ของคุณได้: ความน่าเชื่อถือเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความรู้สึกหวาดระแวง การไว้วางใจกันจะทำให้ความคาดหวังของคุณชัดเจนขึ้น

2. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ: พูดคำว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างตรงไปตรงมา จดจำช่วงเวลาดีๆ เมื่อมีปัญหาขัดแย้งกัน และเปิดโอกาสให้คู่ของคุณได้อธิบายเมื่อทำผิดพลาด

3. เคารพคู่ของคุณ:  มีความเคารพซึ่งกันและกันเมื่อมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ให้อิสระกับคู่ของคุณแต่ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ และปฏิบัติต่อเขาในแบบที่อยากให้เขาปฏิบัติต่อเรา

See Also

3. ทดสอบความสัมพันธ์

couple relaxing on the beach in the caribbean
source: arrivatravel.wordpress.com

1. ทดลองอยู่ด้วยกัน: เมื่ออยู่ด้วยกันปัญหาเล็กๆ ก็สามารถบานปลายได้ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง ก่อนที่จะก้าวไปสู่ขั้นตอนแต่งงานลองพูดคุยกันถึงเรื่องสิ่งที่คุณคาดหวัง การเงิน การดูแลที่อยู่อาศัย วิธีการจัดการปัญหาเมื่อทะเลาะกัน ฯลฯ  การศึกษาทัศนคติและแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นวิธีที่ดีในการสำรวจความเข้ากันได้ของคุณทั้งสองคน

2. ตรงกับเป้าหมายในชีวิตที่คุณต้องการ: สิ่งสำคัญก่อนแต่งงานก็คือ การรับรู้ถึงเป้าหมายในชีวิตของคุณทั้งสองคน ทั้งการคาดหวังในอาชีพ สถานที่พักอาศัยในอนาคต และความต้องการที่จะมีลูก

3. ประนีประนอม: การแต่งงานเป็นเรื่องของการประนีประนอม บางครั้งคุณก็ต้องยอมให้คู่ของคุณได้ในสิ่งที่เขาปรารถนาพื่อตอบสนองความต้องการของเขา การประนีประนอมเป็นความลับที่ทำให้ชีวิตแต่งงานยั่งยืนและมีความสุข

4.ไม่รีบเร่งในความสัมพันธ์ของคุณ: พิจารณาว่าทำไมคุณต้องการที่จะแต่งงานกับคู่ของคุณ การแต่งงานเป็นความมุ่งมั่นระหว่างคุณและคู่ของคุณ อย่าให้ครอบครัวเข้ามาเผด็จการในการแต่งงาน คุณควรตัดสินใจร่วมกันกับคู่ของคุณ 

The-Secret-To-A-Happy-Marriage

source: gladtidingsep.com

การแต่งงานเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิต เพราะฉะนั้นค่อยๆ ตัดสินใจเพราะคุณไม่สามารถกลับไปแก้ไขมันได้อีกหากมีข้อผิดพลาด แต่ตอนนี้คุณควรทำชีวิตให้สนุกสนาน เพราะคุณยังมีเวลาอีกมากที่จะแต่งงาน

ที่มา: nylonwikihow

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA


Scroll To Top