Irinabluu

นักเขียนที่หลงไหลเสียงดนตรี ของอร่อย และเรื่องตลก ยืนหนึ่งเรื่องการติ่งศิลปินทีป็อป ไม่เป็นรองใครในการไปคอนเสิร์ต เพราะเชื่อว่าชีวิตคือการออกไปใช้ชีวิตในแบบที่ชอบ

5 Articles Published | Follow: