I daysee U

นักเขียน ที่หลงรักเสียงดนตรี ต้นไม้ งานอาร์ต และ เรื่องราวของคนรอบตัว ปัจจุบันเป็นนักเขียนนิยายและยูทูปเปอร์เล่าเรื่องราวต่างๆ

5 Articles Published | Follow: