Now Reading
ญี่ปุ่นออกแบบพาสปอร์ตใหม่ ต้อนรับโตเกียวโอลิมปิกปี 2020 !!

ญี่ปุ่นออกแบบพาสปอร์ตใหม่ ต้อนรับโตเกียวโอลิมปิกปี 2020 !!

แม้ว่ากำลังจะมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่ นครรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล แต่ญี่ปุ่นก็ไม่รอช้า เพราะกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่จะจัดขึ้นครั้งหน้าซึ่งตรงกับปี 2020 ก็ได้ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ ทางกระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่นจึงได้ประกาศว่าในสัปดาห์นี้จะออกแบบหนังสือเดินทางชุดใหม่ ให้มีความแตกต่างกันทุกหน้า 

ซึ่งผลงานที่จะนำมาอยู่ในหนังสือเดินทางรูปแบบใหม่นี้ เป็นผลงานของจิตรกรที่มีชื่อเสียงชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า คะสึชิกะ โฮะกุไซ (Katsushika Hokusai) ที่เคยผลิตผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียงในช่วงปีค.ศ. 1800 เป็นภาพภูเขาฟูจิในฤดูต่างๆ ทั้งใกล้และไกลในมุมมองที่แตกต่างกัน

หนังสือเดินทางแบบใหม่จะมีภาพของภูเขาไฟฟูจิในหลายๆ มุมมอง รวมทั้งหมด 36 ภาพ 

663faee49f5ee1cced3938b327f35fad37b563ee

f539e6280efe3a21bc42206c06d814f6f999ca9a

โดยภาพๆ หนึ่งก็จะมี 2 หน้า ดังตัวอย่างตามภาพด้านล่างนี้ค่ะ

eeeee

 

See Also
Wallpaper-Japanese-Cartoon- Street

travelandleisure

ความงามของหนังสือเดินทางญี่ปุ่นแบบใหม่ ทำให้สื่อในสหรัฐอเมริกาได้กล่าวชมถึงความงดงามว่า ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีธรรมชาติงดงามและมีการออกแบบสิ่งต่างๆ ให้มีความทันสมัย ไม่ต้องแปลกใจ ถ้าความสวยงามนี้จะสะท้อนให้ทุกคนได้เห็นจากในหนังสือเดินทาง 

หนังสือเดินทางของญี่ปุ่นในปัจจุบันจะเป็นรูปดอกซากุระ และที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายในเล่มหนังสือเดินอยู่เสมอ และออกแบบหนังสือเดินทางทุกหน้าให้มีความแตกต่างกัน ก็เพื่อป้องกันการปลอมแปลงหนังสือเดินทางปลอมนั่นเอง

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA


Scroll To Top