Now Reading
ตามรอยแนวคิดพระผู้ทรงแบบอย่างด้านความประหยัด “ในหลวง รัชกาลที่ 9”

ตามรอยแนวคิดพระผู้ทรงแบบอย่างด้านความประหยัด “ในหลวง รัชกาลที่ 9”

พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างด้านความประหยัด “ในหลวง” ในหลวงทรงเป็นตัวอย่างของคนที่รู้จักอดออม มีแบบแผนในการใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ หลายครั้งที่เราได้อ่านหรือได้เห็นกิจวัตรประจำวันและการใช้ชีวิตพอเพียงของท่าน ในวันนี้ AkeruFeed ขอนำเสนอวิธีการประหยัดและการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามรอยพ่อหลวงของเรา ซึ่งหากใครหลายคนได้อ่านจะพบว่า “เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากเลย”

iio2

money.kapook

ใช้ของอย่างรู้คุณค่า

ya

gotoknow

ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องของส่วนพระองค์เป็นอย่างมาก หลายคนคงได้ยินเรื่องหลอดยาสีพระทนต์ ที่แห้งแบน ที่พระองค์ทรงใช้จนหมด หรือแม้แต่ของใช้ส่วนพระองค์ต่างๆ ที่ใช้อย่างประหยัดและไม่สิ้นเปลือง เราสามารถนำหลักการนี้มาใช้ได้ เราไม่ควรใช้จ่ายของอย่างฟุ่มเฟือย ใช้ของใช้แต่ล่ะอย่าง อย่างรู้คุณค่า ประหยัดเงินไว้ ไม่ไปซื้อของจุกจิกที่ไร้ประโยชน์

ประหยัดเงิน

large

คำว่า “ประหยัด” เป็นคำสั้นๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้จากหน้ามือเป็นหลังมือ บางครั้งเรามีเงินจนล้นมือ แต่กลับใช้จ่ายอย่างไม่คิด เงินก็สลายหายไปในไม่กี่วัน ดังนั้นเงินทุกบาท ทุกสตางค์ จำเป็นต้องแบ่งสรรปันส่วนให้พอดี ส่วนนี้ไว้ใช้ ส่วนนี้ไว้เก็บ ชีวิตของเรานั้นไม่ได้มั่งคั่งไปตลอดชีวิต  ในหลวงทรงเน้นย้ำเราเสมอ ยกตัวอย่างในพระบรมราโชวาท เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ความตอนหนึ่งว่า

“…การประหยัด เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่งในทุกแห่งและในกาลทุกเมื่อ… ขอให้คำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นจากการประหยัดนี้ให้มาก… การประหยัดนี้ ควบคู่ไปกับหลักการพออยู่ พอกิน พอใช้ จึงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตนตามเศรษฐกิจพอเพียงโดยแท้…”     

ชีวิตที่เรียบง่ายตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง

large (3)  

บางคนอาจฝันที่จะมีชีวิตอย่างนั้น อย่างนี้ แต่การมีชีวิตที่เรียบง่ายไม่ต้องฟุ่มเฟือย นี่แหล่ะดีที่สุดแล้ว การมีชีวิตที่เรียบง่ายดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง ใช้ชีวิตให้รู้ว่าเราต้องการอะไร ไม่ทำอะไรจนเกินตัว ดังเช่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พระองค์ทรงสอนเสมอว่าการใช้ชีวิตแบบพอประมาณทำให้ชีวิตของเรามีความสุขที่สุดแล้ว

See Also

มีภูมิคุ้มกันตัวเอง

large (1)

หลายครั้งเรามักจะหลงระเริงกับแสงสี กับวัตถุสิ่งของที่มีอยู่ตรงหน้า ทำให้เราใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ดังนั้นเราต้องมีภูมิคุ้มกันตัวเอง มีเกราะกำบัง อดทนและควรคิดอย่างรอบคอบว่าของชิ้นนี้มีประโยชน์กับเรามากแค่ไหน แต่ก็ไม่ใช่ว่าขี้เหนียวจนเกินไป อาจทำให้ชีวิตเรากลายเป็นคนที่กดดันตัวเองจนไม่มีความสุขได้ เดินทางสายกลางหน่ะดีที่สุดแล้ว

เป็นบริบทง่ายๆที่พ่อหลวงหรือในหลวงของเราตรัสให้กับพสกนิกรชาวไทยฟังในทุกๆปี ถึงแม้ปีนี้จะไม่ได้ยินเสียงของพระองค์ท่านแล้ว แต่อยากให้ทุกคนตระหนักไว้ว่า การประหยัดและอดออม นับเป็นสิ่งที่พระองค์ย้ำอยู่ตลอด  ดังนั้นอยากให้ทุกคนนำแนวคิดนี้ไปใช้และบอกต่อลูกหลายสืบต่อไป

แนะนำ!!การแต่งตัวและสิ่งที่ต้องนำไปด้วย ให้เหมาะสมกับไปงานศพ

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA


Scroll To Top