แนะนำ 12 ที่เรียนปริญญาโท ว่างแค่เสาร์ อาทิตย์ก็เรียนได้ – AkeruFeed
nmgrng
Home / LIFESTYLE / แนะนำ 12 ที่เรียนปริญญาโท ว่างแค่เสาร์ อาทิตย์ก็เรียนได้

แนะนำ 12 ที่เรียนปริญญาโท ว่างแค่เสาร์ อาทิตย์ก็เรียนได้

ไม่มีใครแก่เกินเรียน เป็นประโยคที่เชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันมาแล้วค่ะ ไม่ว่าจะวัยไหนการเรียนรู้ก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่ใช่แค่การเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นนะคะ จะมาจากชีวิตประจำวัน อาหาร หรือจากข่าวต่างๆ เราก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา วัยทำงานเนี่ย จะว่างกันส่วนใหญ่ก็เป็นเสาร์ – อาทิตย์ใช่ไหมคะ ใครที่กำลังหาทางเรียนต่อแบบได้ทำงานไปด้วย วันนี้พี่อะเครุมี — ที่เรียนต่อปริญญาโท วันเสาร์ – อาทิตย์ หรือจะเรียนออนไลน์ก็ได้มาฝากกัน

12 ที่เรียนต่อป.โท เสาร์ – อาทิตย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยแรกที่เรานำหลักสูตรมาแนะนำกันก็คือ ม.เกษตร มหาวิทยาลัยนี้เปิดรับระดับบัณฑิตศึกษาหลายวิทยาเขตเลยทั้ง บางเขน, กำแพงแสน, ศรีราชา และเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร มีหลายคณะให้เลือก ทั้งคณะเกษตร, คณะบริหารธุรกิจ, คณะมนุษย์ศาสตร์, คณะวนศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์ และอุตสาหกรรมศาสตร์ แต่ว่าบางวิทยาเขตก็เปิดแค่บางคณะเท่านั้นนะ

 • หลักสูตร : คณะเกษตร, คณะบริหารธุรกิจ, คณะมนุษย์ศาสตร์, คณะวนศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์ และอุตสาหกรรมศาสตร์
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วันที่เรียน : ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร (มีทั้งศุกร์ และเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันเดียว)
 • ติดตามได้ที่ เว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รั้วจามจุรี เป็นอีกรั้วที่หลายๆ อยากเข้ามาศึกษาค่ะ ที่นี่เปิดสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกเช่นกัน ทั้งแบบในเวลา และนอกเวลาต่างกันไปแต่ละหลักสูตร โดยมีทั้งหลักสูตรปกติและนานาชาติ มีหลักสูตรหลากหลาย เช่น นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา,บริหารการศึกษา,ดุริยางคศิลป์ตะวันตก และรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นต้น ใครที่สนใจลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่ละสาขาเลย

 • หลักสูตร : นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา,บริหารการศึกษา, เศรษฐศาสตร์การเมือง, ดุริยางคศิลป์ตะวันตก และรัฐประศาสนศาสตร์
 • สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วันที่เรียน : ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร
 • ติดตามได้ที่ เว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มหาวิทยาลัยมหิดลก็มีแผนการเรียนของระดับบัณฑิตปริญญาโทเช่นกัน จะมีทั้งแบบ ก.1 ทำเฉพาะวิทยานิพันธ์ ก.2 ทำวิทยานิพนธ์และศึกษาราชวิชาตามจำนวนหน่วยกิต และ ข เน้นการศึกษางานรายวิชา ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์แต่ทำสารนิพนธ์ มีทั้งเรียนในเวลาและนอกเวลา (ภาคพิเศษ)  เช่น พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, วิศวกรรม และวิชาดนตรี เป็นต้น ใครที่สนใจลองดูรายละเอียดในเว็ปได้เลย มีทั้งค่าใช้จ่ายและหลักสูตรวิชาต่างๆ ครบ

 • หลักสูตร : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คณะเภสัชศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, วิทยาลัยการจัดการ, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็นต้น
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วันที่เรียน : ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร
 • ติดตามได้ที่ เว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง ที่ได้ถูกจัดให้อยู่ในระดับดีมาก ในกลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต ที่นี่ก็มีหลักสูตรสำหรับผู้สนใจเรียนต่อปริญญาโท ที่ว่างแค่ช่วงเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันใดวันหนึ่งหลายสาขาเลยนะ โดยผู้มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกจะต้องจบปริญญาตรี และจะมีกฎเกณฑ์ตามแต่ละคณะต้องการ โดยจะมีทั้ง 3 ภาคการศึกษา และ 4 ภาคการศึกษา

 • หลักสูตร : กลุ่มธุรกิจ – เศรษฐศาสตร์, กลุ่มสังคมศาสตร์ – มนุษยศาสตร์, กลุ่มศิลปะ – การสื่อสาร, กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ – เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มศึกษาศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยรังสิต
 • วันที่เรียน : ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร (มีทั้ง วันเดียว และเสาร์ – อาทิตย์)
 • ติดตามได้ที่ เว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำหรับม.ศิลปากรก็มีโครงการพิเศษสำหรับการเรียนการสอนนอกเวลาราชการเช่นกัน มีทั้งที่กรุงเทพ เมืองทองธานี นครปฐม และเพชรบุรีเลย สาขาค่อนข้างหลากหลายเหมาะกับทุกคน แต่บางสาขาก็จะมีต้องเรียนในวันจันทร์ – ศุกร์ หลัง 5 โมง กับวันเสาร์ด้วย พี่อะเครุขอยกเป็นสาขาที่เรียนแค่เสาร์ – อาทิตย์นะคะ เช่น การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม, ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ, พัฒนศึกษา เป็นต้น

 • หลักสูตร : การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม, ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ, พัฒนศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีอาหาร, การจัดการวิศวกรรม, ทัศนศิลปศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ และสัตวศาสตร์
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร (กรุงเทพ/เมืองทอง/นครปฐม/เพชรบุรี แล้วแต่หลักสูตร)
 • วันที่เรียน : วันเสาร์ – อาทิตย์
 • ติดตามได้ที่ เว็ปไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการพิเศษ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีหลักสูตรสำหรับปริญโท ซึ่งที่นี่เขาจะมีในบางสาขาว่าเลือกเป็นแบบแผน ก. วิทยานิพนธ์ กับ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์นะคะ ส่วนใหญ่จะมีการเรียนการสอนในวันเสาร์ มีทั้งหลักสูตรไทยและอินเตอร์จ้า เริ่มต้นที่ 200,000 – 500,000 บาท ใครที่อยู่ใกล้ๆ หรืออยากมีเวลาวันอาทิตย์พักผ่อนก็ลองศึกษาหลักสูตรของมหาลัยนี้ดูนะ

 • หลักสูตร : สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ, การสื่อสารการตลาดดิจิทัล, การสื่อสารเชิงกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, อุตสากรรมการบริการและการท่องเที่ยว, สถาปัตยกรรมภายใน, Master of Business Administration, Master of Business Innovation, Master of Communication Arts Program in Global Communication และ Master of Engineering in Electrical & Computer Engineering
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • วันที่เรียน : วันเสาร์ และ วันเสาร์ – อาทิตย์
 • ติดตามได้ที่เว็ปไซตฺ์ : ม.กรุงเทพ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (นิด้า)

ถ้าบอกชื่อเต็มหลายๆ คนอาจจะไม่คุ้นหู แต่ถ้าเรียกว่านิด้า เชื่อว่ารู้จักกันแน่นอน เพราะเป็นสถาบันที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก มีหลักสูตรหลากหลายทั้งภาษาไทยและนานาชาติ แต่ว่าวันเรียนจะต้องสอบถามของแต่ละคณะ อาจจะมีเรียนเย็นวันศุกร์ กับเสาร์หรืออาทิตย์ หลักสูตรที่เปิดสอนเช่น คณะรัฐประศาสนศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะการจัดการการท่องเที่ยว และคณะนิติศาสตร์ เป็นต้น

 • หลักสูตร : คณะรัฐประศาสนศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ, คณะสถิติประยุกต์, คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, คณะภาษาและการสื่อสาร, คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, คณะนิติศาสตร์ เป็นต้น
 • สถาบัน : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (นิด้า)
 • วันที่เรียน : แล้วแต่คณะ
 • ติดตามได้ที่เว็ปไซตฺ์ : Nida

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ใครที่ไม่สะดวกจะเรียนเสาร์ อาทิตย์ หรือเวลาว่างไม่ค่อยจะแน่นอนเท่าไหร่ พี่อะเครุแนะนำให้เรียนกับ TUXSA เลยค่ะ เพราะว่าเขามีหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ เรียนได้จากทุกที่ และทุกเวลาที่สะดวก จะเรียนเพื่อเรียนรู้อย่างเดียวก็ได้นะ หรือจะเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิจจบปริญญาโทก็ได้เหมือนกัน โดยจะมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันไป เหมาะมากๆ สำหรับใครที่ไม่อยากเสียค่าเดินทาง เพราะคอร์สละเริ่มต้นแค่ 1,500 บาทเท่านั้น

 • หลักสูตร : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation และ ปริญญาโท Data Sciencefor Digital Business Transformation
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วันที่เรียน : ตามที่สะดวก
 • ติดตามได้ที่เว็ปไซตฺ์ : Silklane

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง เป็นอีกหนึ่งประโยคที่หลายๆ คนน่าจะเคยได้ยิน มหาวิทยาลัยนี้มีทั้งหลักสูตรสำหรับ Pre degree ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกเลยนะคะ ใครที่สนใจเรียนปริญญาโทเพิ่มเติม ทางรามคำแหงเปิดหลายหลักสูตร แต่ว่าภาคพิเศษที่เรียนเสาร์อาทิตย์จะมีน้อยหน่อย เช่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ , การสอนภาษาไทย, การประเมิณและการวิจัยการศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น เป็นอีกมหาวิทยาลัยที่เหมาะกับคนที่อาจจะต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะ

 • หลักสูตร : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ , การสอนภาษาไทย, การประเมิณและการวิจัยการศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา เป็นต้น
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วันที่เรียน : แล้วแต่สาขา
 • ติดตามได้ที่เว็ปไซตฺ์ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ใครที่สนใจเรื่องของด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและการบังคับกฎหมายด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อที่จะนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมาย ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจเลยค่ะ โดยเฉพาะใครที่เป็นข้าราชการตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย จะได้รู้ถึงแรงจูงใจในการก่ออาชญากรรม โดยหลักสูตรนี้เปิดรับแค่ 35 คนเท่านั้นนะ ต้องมีการสอบเข้าด้วย จะเปิดทุกๆ ปี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สำหรับคนที่อยากเรียนด้านการบริหารธุรกิจโดยตรง ต้องลองดูหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพราะเขามีเปิดสอน 3 กลุ่มสาขาคือ การตลาดเชิงกลยุทธ์, บูรณาการการจัดการธุรกิจ และโลจิสติกส์โซ่อุปทาน ใช้เวลาเรียนเพียง 1 ปีเท่านั้น มีทั้งภาคปกติ และภาคเสาร์อาทิตย์เหมาะมากๆ สำหรับคนที่มีเวลาน้อย

 • หลักสูตร : การตลาดเชิงกลยุทธ์, บูรณาการการจัดการธุรกิจ และโลจิสติกส์โซ่อุปทาน
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • วันที่เรียน : เสาร์ – อาทิตย์ 09.00 – 17.30 น.
 • ติดตามได้ที่ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด

มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ทำงานอยู่  ไม่ว่าจะเรียนระดับปริญญาโท หรือปริญญาตรีเขาก็มีนะ ทางมหาลัยจะมีทั้งแบบ Full Time และ Part time ใครที่ว่างวันเสาร์ อาทิตย์ หรือช่วงเย็นวันธรรมดาสัก 2 วันก็สามารถเลือกเป็นแบบ Part time ได้ค่ะ จบภายใน 1.5 ปี และยังมีหลักสูตรออนไลน์ที่ใช้เวลาเรียน 3 ชม.ก็มี สะดวกสุดๆ เลย มีทั้งเรียนที่กรุงเทพ และหัวหิน

 • หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) เรียนแบบออนไลน์, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) PART-TIME MBA
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (กรุงเทพ / หัวหิน)
 • วันที่เรียน : เสาร์ หรือ อาทิตย์ / ออนไลน์
 • ติดตามได้ที่มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด หลักสูตรระดับปริญญาโท

ใครที่กำลังสนใจจะเรียนต่อปริญญาโท ในวันเสาร์ – อาทิตย์ก็ลองศึกษาหาหลักสูตรที่สนใจดูจากที่พี่อะเครุเอามาฝากกันนะ ตอนนี้ก็มีหลายมหาวิทยาลัยที่กำลังหันมาทำหลักสูตรออนไลน์ด้วย สะดวกแบบไหนก็ลองดูเลย เราเรียนรู้กันได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว

 

ถ้าชอบบทความนี้ กด Like
เป็นกำลังใจให้นักเขียนด้วยนะคะ

กดติดตาม akerufeed ทางทวิตเตอร์

การเรียน ปริญญาโท เรียนปริญญาโท เสาร์อาทิตย์ เรียนมหาวิทยาลัย
รีวิวเฟิร์สเซรั่มชิ้นเด็ด Shiseido Ultimune เซรั่มสามัญประจำผิว รองพื้นเจ้าหญิง ศรีจันทร์ตัวใหม่รีวิวร้าน Marie คาเฟ่ขนมหวานไทยแท้ อายไลเนอร์ถูกและดี กันน้ำ ไม่แพนด้าKyren Moisture Nature Shampoo แชมพูเกาหลี ผมเสียแตกปลายแก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง jarem clinic

Check Also

ไขความลับ! หมอน 4 ใบในโรงแรม ช่วยให้หลับสบายจริงหรือ?

เคยสงสัยกันไหมว …

About nmgrng

Beauty Product Analyzer/Writer เป็นคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับครื่องสำอางถูกและดี ราคา คอยอัพเดทเทรนด์เครื่องสำอางใหม่ๆ ชอบลองของใหม่ๆ เลยอยากแนะนำให้คนอื่น จึงเริ่มเขียนรีวิวแนะนำเครื่องสำอางที่ดีและคุ้มค่ามากว่า 7 ปีแล้ว ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับทริคที่ช่วยให้สาวๆ มีสุขภาพดี และชื่นชอบนักร้องและวงการเพลง K-pop กว่า 10 ปี
Previous อัปเดต! แฟชั่นเสื้อครอปมาแรงปี 2019 เผยเอวเอสสุดเซ็กซี่
Next เห่อของใหม่!! 6 ไอเทมน่าซื้อที่ Sephora จากงาน Fall Press Day 2019
Don`t copy text!