Now Reading
5 ความแตกต่างระหว่างรักแท้… หรือแค่ผูกพัน

5 ความแตกต่างระหว่างรักแท้… หรือแค่ผูกพัน

สาวๆกำลังอินเลิฟกับใครสักคนอยู่หรือเปล่าคะ แล้วสาวๆจะมั่นใจได้อย่างไรว่ารักครั้งนี้เป็นรักแท้หรือเราทั้งสองคนเพียงแค่ผูกพันกันเท่านั้น ความรักนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซับซ้อน และเข้าใจยาก แต่บทความนี้จะช่วยบอกความแตกต่างระหว่างรักแท้ กับความผูกพันที่มีนมีแค่เส้นบางๆกั้นเท่านั้น

.

1. รักแท้คือการเสียสละ ความผูกพันคือการเห็นแก่ตัว

หากคุณรักคนคนหนึ่งอย่างจริงจัง คุณจะทำทุกอย่างเพื่อให้คู่ของคุณมีความสุขที่สุด คุณจะพยายามทำทุกทางเพื่อให้คู่ของคุณรู้สึกดีกับตนเอง และให้ทุกสิ่งโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ คุณจะใส่ใจในทุกรายละเอียด ใส่ใจความรู้สึก และทุกสิ่งทุกอย่าง คุณจะพยายามเติมเต็มให้กับเขา คุณจะไม่มัวมานั่งคิดว่าครทำถูกหรือทำผิด คุณจะไม่หวังดีประสงค์ร้าย หรือแม้แต่จะเกี่ยงกันทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

.

แต่หากคุณเพียงแค่รู้สึกผูกพัน คุณจะทำทุกทางเพื่อที่จะบังคับให้เขาทำให้คุณมีความสุข คุณจะรู้สึกแนบติดกับเขาตลอดเวลา และพยายามที่จะควบคุมให้อีกฝ่ายไม่เป็นตัวของตัวเอง คุณจะรู้สึกโกรธหากอีกฝ่ายทำอะไรไม่ได้อย่างใจคุณ

.

2. รักแท้คือการให้อิสระ ความผูกพันคือการควบคุม

อย่างที่กล่าวไปข้างต้น หากคุณรักใครสักคนอย่างจริงจัง คุณจะไม่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดใจ  และคุณจะมีพื้นที่ว่างให้แก่กันและกัน ให้อิสระกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และแน่นอนว่าคุณจะไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน

.

ในทางกลับกัน หากคุณอยู่ด้วยกันเพียงแค่ความผูกพัน คุณจะพยายามผูกมัดเขาด้วยข้ออ้างต่างๆนานา คุณจะหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลา ว่าอีกฝ่ายทำอะไรที่ไหนอยู่ ซึ่งสิ่งนี้นำไปสู่การควบคุมบงการชีวิตของอีกฝ่าย

.

wedding picture prop ideas love in scrabble - write a meaningful message that means something to them. can do several different versions:

.

3. รักแท้คือการเติบโตไปด้วยกัน ความผูกพันคือการขัดขวาง

หากคุณรักใครจริงสักคน คุณคงหวังดีอยากให้คนๆนั้นก้าวหน้าไปในทางที่ดีขึ้น คุณทั้งสองจะเรียนรู้ที่จะเติบโต และพัฒนาตนเองไปพร้อมๆกัน คุณทั้งสองจะเป็นคนที่ดี มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

.

แต่หากเป็นแค่ความผูกพัน คุณจะขัดขวางการทำสิ่งต่างๆของกันและกัน คุณจะไม่ส่งเสริม หรือเป็นกำลังใจให้อีกฝ่าย หากอีกฝ่ายกำลังริเริ่มทำอะไรสักอย่างหนึ่ง คุณจะพยายามควบคุมอีกฝ่ายให้เป็นไปตามใจคุณ จนคุณทั้งคู่ไม่ได้มีอะไรพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

.

4. รักแท้คือนิรันดร์ ความผูกพันคือชั่วคราว

ความรักที่แท้จริงนั้นมักจะอยู่ยาวนานถาวร ถึงแม้ว่าคุณทั้งคู่จะเลิกกันไปแล้วก็ตาม ไม่ว่าจะเลิกกันเพียงแค่ชั่วครวหรือเลิกกันแบบถาวร แต่พื้นที่ภายในใจของคุณก็ยังคงมีที่ว่างให้กับอีกฝ่าย และคอยเป็นห่วงเป็นใยกันเสมอ

.

แต่หากเป็นแค่ความผูกพัน บางทีเมื่อเลิกคบกันไป ก็อาจจะมีแต่ความคับแค้นใจ หรือบางทีคุณทั้งคู่อาจจะมีคนใหม่ได้ง่ายๆ

.

5. รักแท้คือการลด ego ลงมา แต่ความผูกพันคือการเพิ่ม ego ให้ตัวเอง

เมื่อคุณมีความรัก คุณจะยอมลดความเป็นตัวตนของคุณลงไป เพราะความสัมพันธ์ของทุกคู่จะต้องอาศัยการลด ego ของแต่ละคนลงมา แต่นั่นทำให้คุณทั้งสองเข้าหากันได้ง่ายขึ้น และรู้จักยอมลดหย่อนผ่อนปรนให้แก่กันและกันมากยิ่งขึ้น

.

แต่หากเป็นแค่ความผูกพัน คุณจะคาดหวังให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมลดความเป็นตัวตนของเขาไป ในขณะที่ตัวเองยังคง ego ไว้เท่าเดิม มันอาจจะดูเห็นแก่ตัวไปเสียหน่อย แต่สิ่งนี้มักเกิดขึ้นจริงในความสัมพันธ์ของคนหลายๆคู่

.

Wedding of the week. A Central Otago love story by Jim Pollard Goes Click:

paperandlace

.

ตอนนี้สาวๆก็รู้แล้วว่าแบบไหนที่เรียกว่ารักแท้ หรือแบบไหนที่เรียกว่าแค่ผูกพันเฉยๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลายๆคู่คงจะพัฒนาจากแค่ความผูกพัน มาเป็นความรักแท้นะคะ

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA


Scroll To Top