Now Reading
แชร์ 6 วิธีบริจาคร่างกายออนไลน์ อยู่ที่บ้านก็ทำได้

แชร์ 6 วิธีบริจาคร่างกายออนไลน์ อยู่ที่บ้านก็ทำได้

การบริจาค เป็นอีกหนึ่งการทำบุญที่ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆ เลยค่ะ เพราะว่าเป็นการมอบร่างกายของตัวเองให้กับผู้อื่นมาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับร่างกาย เพื่อที่จะได้ช่วยมนุษย์คนอื่นต่อๆ ไป ใครที่สนใจอยากจะบริจาคร่างกาย หรือบริจาคอวัยวะ เดี๋ยวนี้ก็มีช่องทางออนไลน์เช่นกันนะคะ วันนี้พี่อะเครุเอา 6 วิธีบริจาคร่างกายและอวัยวะออนไลน์มาฝากกัน ใครไม่ชอบความยุ่งยาก มีเวลาน้อย แต่อยากบริจาคร่างกายสามารถทำได้ง่ายๆ ที่บ้านเลย

วิธีบริจาคร่างกายออนไลน์

เกณฑ์การบริจาคร่างกาย

 1. เนื่องจากไม่มีการตรวจสุขภาพ ผู้บริจาคร่างกายต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป โดยถ้าอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. ไม่เสียชีวิตเนื่องจากโรคมะเร็งที่บริเวณศรีษะและสมอง รวมถึงโรคร้ายแรง เช่น โรคเอดส์ ไวรัสลงตับ วัณโรค โรคไต โรคเบาหวาน หรืออุบัติเหตุ
 3. ไม่เคยผ่าตัดจนสูญเสียอวัยวะที่สำคัญ
 4. ไม่เป็นผู้พิการแขน ขา ลีบ ขดงอ จนเสียรูป

1. บริจาคร่างกายออนไลน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 • แสดงความจำนงอุทิศร่างกาย ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่นี่
 • รอรับบัตรประจำตัว ที่จะส่งมาตามที่อยู่ที่กรอกไว้

2. บริจาคร่างกาย คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

 • กรอกแบบฟอร์ม ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ด้วยตัวบรรจง พร้อมระบุชื่อผู้แจ้งการถึงแก่กรรม ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่
 • ส่งแบบฟอร์มที่กรอกแล้ว พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (เขียนที่อยู่ ชื่อ – นามสกุลด้านหลังรูปถ่าย) และสำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ ส่งมาที่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลศิริรราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 เขียนมุมซองว่า “บริจาคร่างกาย”
 • รับบัตรประจำตัวผู้บริจาคภายใน 1 เดือน โดยระบุว่ารับทางไปรษณีย์หรือรับบัตรด้วยตนเอง

3. บริจาคร่างกาย วิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • เตรียมรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ เขียนชื่อ – นามสกุลไว้หลังรูป และสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • กรอกแบบฟอร์มอุทิศร่างกาย 2 ชุดให้เหมือนกัน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่
 • ส่งเอกสารแบบฟอร์ม รูปถ่าย และสำเนาบัตรประชาชน ทางไปรษณีย์มาที่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เขียนมุมซองว่า “อุทิศร่างกายฯ”

4. บริจาคร่างกาย สาขาวิชากายภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • กรอกแบบฟอร์มบริจาคร่างกาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่
 • แนบแบบฟอร์ม และสำเนาบัตรประชาชนผู้บริจาคร่างกาย 1 ฉบับ ส่งทางไปรษณีย์ไปที่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทร. 074-288151, 074-288131 *วงเล็บมุมซองว่า บริจาคร่างกาย*

See Also
สูตรน้ำดีท็อกซ์ ลดหุ่น

วิธีบริจาคอวัยวะออนไลน์

เกณฑ์การบริจาคอวัยวะ

 1. ผู้บริจาคอวัยวะต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
 2. เสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายด้วยสาเหตุต่างๆ
 3. ปราศจากโรคติดเชื้อ และโรคมะเร็ง
 4. ไม่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หัวใจ โรคไต ความดันโลหิตสูง โรคตับ และไม่ติดสุรา
 5. ปราศจากเชื้อที่ถ่ายทอดทางการปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบี และไวรัสเอดส์

5. บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

 • กรอกข้อมูลแบบฟอร์มใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ดาวน์โหลดได้ที่นี่
 • ส่งแบบฟอร์มทางไปรษณีย์ไปที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)  ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • เมื่อได้รับบัตรประจำตัวแล้ว กรอกชื่อและรายละเอียดการบริจาคในบัตร

วิธีบริจาคดวงตาออนไลน์

6. บริจาคดวงตา สภากาชาดไทย

 • กรอกแบบฟอร์มบริจาคดวงตา ที่นี่ สามารถบริจาคได้ตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป
 • รอบัตรประจำตัวที่จะส่งมาตามที่อยู่ที่กรอกภายใน 15 วัน

ใครที่สนใจจะบริจาคร่างกายหรืออวัยวะก็ลองศึกษาเกณฑ์การรับบริจาคให้เรียบร้อยนะคะ ส่วนใหญ่จะมารับร่างกายของผู้บริจาคที่เสียชีวิตแล้ว ไม่เกินระยะ 100 กิโลเมตรค่ะ ใครที่สะดวกและอยู่ใกล้กับศูนย์รับบริจาคไหนก็ลองดูนะคะ การบริจาคถือเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากๆ เลยนะคะ ใครสะดวกก็ขอชวนมาบริจาคกันค่ะ

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA


Scroll To Top